Anna Swedmark om Katekumenatet

– Under mitt deltagande i gruppen fick jag verkligen utforska min egen tro och det synliggjorde betydelsen för min tro i vardagen. Jag fick insikten om att jag är en del av något som är mycket större, berättar Anna. OBS! När vi spelade in denna intervju hette samtalsgruppen Vägen.

Anna berättar att hon haft ett samtal med kyrkoherden Carl Dahlbäck där han berättade att samtalsgruppen Katekumenatet/Vägen fanns, efter vårt möte gick jag in på hemsidan och läste mer och jag blev inspirerad och anmälde mig till samtalsgruppen.
 
Anna berättar att hon under en längre tid velat utforska sin tro och andlighet, jag var nyfiken på att fördjupa mig i det och det fick jag verkligen tillfälle att göra under den här perioden.
 
När vi träffades fick vi själva komma fram till vad vi ville prata om och vad som skulle vara agendan för våra träffar. Det var alltså vi själva som definierade vad vi ville diskutera och det upplägget tyckte jag mycket om säger Anna.
 
Under mitt deltagande i gruppen Katekumenatet/Vägen fick jag verkligen utforska min egen tro och det synliggjorde betydelsen för min tro i vardagen. Jag fick insikten om att jag är en del av något som är mycket större. Jag förstod att naturen är andlighet för mig, Gud bor i naturen för mig säger Anna.
 
Anna skrattar och berättar att hennes deltagande i Katekumenatet/Vägen sammanföll med att hennes dotter konfirmerades så vi läste samtidigt kan man säga. Det är ju samma frågeställningar som man brottas med, det handlar ju om existentialism. Det var väldigt roligt att vi följdes åt i det även om konfirmation är mer omfattande.
 
Till andra som funderar på att vara med i samtalsgruppen vill Anna säga att ta chansen, det är så lärorikt och intressant att få utforska sin tro med andra människor. Det var mycket givande att få vända och vrida på begreppen, jag vidgade mina perspektiv och det var fint att kunna dela med sig. Det var också mycket givande att få höra på andra människors livshistoria.
 
Att delta i Katekumenatet/Vägen är verkligen inte högtravande eller krävande på något sätt, det är inte högkyrkligt. Det handlade inte om bibelkunskap, man behöver inte ha någon speciell kunskap för att kunna vara med. Det enda man behöver med sig är det frågeställningar man funderar över.

Katekumenatet - en samtalsgrupp för sökare

Ny grupp startar i september. Torsdagar ojämna veckor 18.00-20.00.