Anna Hirsch

diakon i Nacka församling

Anna Hirsch, diakon i Nacka församling
Vad är diakoni?
Diakoni är Guds händer på jorden, det handlar om att ge hopp kring sig själv och sin egen situation men också hopp om världen och hopp om den jord vi lever på.
 
Vårt uppdrag kan vara att dela det svåra även utan att göra något aktivt. Vi har själavårdsamtal vi hjälper till med krisstöd och vi har tystnadsplikt. Vi utgår från gudstjänsten och har en liturgisk roll i och med vigningen.
 
En del av diakoni är att vi måste gå in och plåstra om någon som blöder, det kan handla om att ge personen en matkasse med sig hem eller att ge hjälp på något annat sätt. Vi har också ett ansvar som vi kallar profetisk diakoni och det betyder att vi måste också jobba med att hjälpa till att förändra situationen. Om en person blir skadad av någonting måste vi hjälpa till att ändra så att man inte blir skadad. En del av vårt uppdrag är att stå på den svagas sida.


                   ”Diakoni är Guds händer på jorden”


Vi diakoner samarbetar med kommuner och myndigheter, när jag ser att någon inte får ta del av något som den har rätt till måste jag påtala det för den myndigheter så att dem kan ändra det som blivit fel.
 
Lyssnar myndigheter på er?
Ja myndigheter lyssnar väldigt mycket på svenska kyrkan, det bästa är när vi gör saker tillsammans. När förtroendevalda, präster, diakoner och andra kollegor försöker göra förändringar tillsammans, vi har varit med och gjort flera förändringar där det blivit fel. Ofta blir myndigheter väldigt glada över att vi påpekar det som blivit fel eller hamnat mellan stolarna.
 
En del av mitt vigningslöfte är att vara röstbärare åt dem som inte kan.
 
Vad gör man som diakon?
Som diakon kan man göra väldigt många olika saker, det kan vara omsorgen, mötet med varandra, se till att folk som kommer till kyrkan blir sedda och får en plats till att arbeta i akuta situationer för människor där det handlar om att göra en förändring. Där kanske vår kompetens komma extra mycket till nytta. Mycket handlar om att hjälpa människor till det som man har rätt till i vårt samhälle, det är inte alla som vet att man kan söka bidrag eller att man som pensionär har rätt till ett särskilt bostadsstöd. Det finns människor som lever i fattigdom eller i svårigheter som de inte behöver göra, det kan vara något vi kan hjälpas åt kring. Vi kan tillsammans ta reda på fakta och hitta vägar ut ur det svåra.
 
Ett annat exempel är att vi kan hjälpa till att hitta en plats där man får vara och fokusera på det friska inte bara fokusera på det som är skadat eller svårt.
 
Diakoni är egentligen det vi gör och ansvarar för tillsammans oavsett vilket yrke vi har. Det diakonala arbetet gör vi tillsammans. Vi diakoner har utbildat oss inom olika ämnen som man kan behöva veta mer om, som vi kan dra nytta av i vårt arbete.
 
Är diakoni en viktig del av kyrkan?
Ja diakoni är en viktig del av kyrkan. Om vi ska leva vår tro blir våra handlingar oerhört viktigt. Som jag sa tidigare är diakoni guds händer på jorden så är det att göra det vi tror på för våra medmänniskor, för oss själva och för vår värld.
 
Vad är skillnaden mellan diakon och präst?
Präster har en stor kunskap om bibeln, hur den är skriven och av vem och tolkningar och texter. Vi diakoner kan lite av det men vi har fördjupat oss i andra frågor som handlar mer om människors skörhet och hur vårt samhälle fungerar, socialt arbete är en stor del. Vi har lite olika yrkesbakgrunder som vi kan använda oss av och mycket av det ligger inom det sociala fältet.
 
Ungefär lika långa utbildningar men med olika fokus men vi är båda två så kallade vigningstjänster, vi bär båda en vit krage och vi har sagt ja till vissa saker i kyrkan. Det kallas ett ämbete.
 
Svenska kyrkan har bestämt att det är prästerna som har ansvar över förrättningar som begravningar och dop och dem har också vignings rätt, vi diakoner gör inte det. Vi behöver en viss ordning och då har kyrkoordningen bestämt att det ska vara så här.