En liten pojke i vit skjorta och grön fluga doppar sina fingrar i dopfuntens vatten.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dop

Dophandlingen uttrycker allt det väsentliga i kristen tro. Dopceremonin är en stark tradition, vilket ger kyrkan unika möjligheter att komma i kontakt med många människor.

Doppastoral

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20)  

”Varje dag får den som döpts leva i sitt dop och gå genom död till liv, från ofrihet till frihet.” ”Kyrkans uppdrag är att alla människor ska nås av erbjudande om dop.” (ur kyrkoordningen 19 kap.)    

Inriktning  
Dophandlingen uttrycker allt det väsentliga i kristen tro. Dopceremonin är en stark tradition, vilket ger kyrkan unika möjligheter att komma i kontakt med många människor. Denna möjlighet till kontakt ska tas tillvara med största omsorg; i inbjudan till dop, i dopsamtalet där tillfälle ges till samtal om tro och liv, i dopgudstjänsten som ska vara öppen för delaktighet och ge mersmak för alla som deltar, i dopuppföljning för alla åldrar.    

Verksamhetsmål  
Tre veckor efter att ett barn har fötts skickas från församlingsexpeditionen en dopfolder och kontaktuppgifter till församlingen. På Svenska Kyrkans hemsida finns ytterligare information om dopets innebörd och om fadderskap mm. Bokning av dop sker genom församlingsexpeditionen som också tillhandahåller information om tider, platser, samlingslokaler, lån av dopklänning etc. Förnyad inbjudan till dop skickas ut 4-6 månader efter barnets födelse.  

Senast veckan före dopet ska tjänstgörande präst ha dopsamtal  hemma hos familjen (eller på annan plats om familjen så önskar). I samtalet får präst och familj möjlighet att knyta personliga kontakter, samtala om dopets innebörd och om dopgudstjänsten. Präst tillhandahåller också information om församlingens barnverksamhet. Lista med psalmförslag ska finnas på nätet.  

Dop förrättas i huvudgudstjänst, i särskild dopgudstjänst en gång i månaden eller i enskild dopgudstjänst. Föräldrar, syskon, faddrar och andra anhöriga har möjlighet att vara delaktiga i gudstjänsten med textläsning mm. Dopljus, dopminne och fadderbevis överlämnas från församlingen.  

Uppföljning sker  bl a genom en inbjudan till en årlig dopfestgudstjänst 1, 2, 3 och 4 år efter dopet. Med inbjudan följer information om församlingens olika verksamheter för barn och ungdom 0-18 år. 5-åringarna inbjuds till en bibelutdelningsgudstjänst där ”Bibel för barn” överlämnas som gåva från församlingen. Konfirmander som inte är döpta döps under konfirmandtiden. Församlingen skickar ut information om dop och konfirmation till odöpta medlemmar inför deras 18-årsdag.
Församlingen ska erbjuda dopundervisning för vuxna som vill döpas.

Här kan du läsa mer om dopet.

Personuppgiftsbehandling

Någon häller vatten i en dopfunt.

Personuppgiftsbehandling dop

För att du ska kunna döpas hos Munkedals församling behöver vi behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi behandlar dem.