Kyrkofullmäktiges protokoll

Om du vill läsa protokollen finns de att tillgå på församlingsexpeditionen.