Begravning

När någon närstående går bort blir livet sig inte likt. Många och svåra tankar väcks till liv. De seder vi har i samband med en begravning hjälper oss att bearbeta sorgen, se sammanhang och ge trygghet.

Inför begravningen

Det finns inga givna regler för hur man ska planera en begravning. Som anhörig kan man själv sköta de praktiska förberedelserna. Att ta hand om någon som gått bort kan vara ett steg i sorgeprocessen. 

Det kan vara bra att tidigt ta kontakt med en präst för att få råd och stöd. Då får man tillfälle att tala om sin sorg, och man kan boka tid och kyrka för begravningsgudstjänsten och bestämma vilka psalmer man önskar med mera. Kontakta församlingsexpeditionen, tel 0392-122 00, för ett sådant samtal.

Man kan också få hjälp av begravningsbyrå. Den kan ta hand om allt det praktiska i samband med begravningen. Prästen tar då kontakt med dig och ni bestämmer en tid för samtal.

Bårtäcke används som smyckning av kistan istället för blomsterarrangemang. Att använda denna yttre svepning som dekoration har gamla anor. Mullsjö-Sandhems församling har ett bårtäcke vävt i vitt och med inslag av guldtråd. Över bårtäcket läggs ett bårband med kristna symboler. Bårtäcket får lånas av alla som har begravningsgudstjänst i någon av kyrkorna inom Mullsjö kommun, bårbandet är däremot för begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan. Övriga församlingar kan lägga ett eget band över bårtäcket.

Bårtäcket hänger i Nykyrka kyrka. Det invigdes i advent 2005. Det kom till på initiativ av Tholda Emanuelsson, bortgången 2011, som tillsammans med  tio vävkunniga kvinnor, utarbetade och färdigställde allt från mönster till väv och broderier.

 
Bårtäcke vid begravning
Bårtäcke vid begravning

borgerlig begravning - En icke-kyrklig akt

Vid en borgerlig begravning finns inga formella krav på ceremonin. Officiant kan vara en anhörig, en vän eller någon från begravningsbyrån. Tillsammans med officianten bestämmer de anhöriga hur begravningen ska utformas.

I Mullsjö-Sandhems församling finns lokal att använda för borgerlig begravning: Sandhems församlingshem.

Minneslunden på Skogskyrkogården i Mullsjö
Minneslunden på Skogskyrkogården i Mullsjö.