Foto: Magnus Aronson /Ikon

Youtube

Vi finns på vår youtubekanal!

Motala församling har en egen youtubekanal där du kan se bla. helgmålsböner och församlingsträffar.Motala församling-youtube