Gospelkören Schola gospel övar i Mjölkuddskyrkan i Luleå. Män och kvinnor i blandade åldrar sjunger under ledning av Ida Bo-Sturesdotter Eriksson.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vuxenkör i Råssnäskyrkan- PAUSAD p.g.a Covid -19

Anneli Peterson

Anneli Peterson

Motala församling

Kantor

Mer om Anneli Peterson

Råssnäskyrkan