Foto: Malin Strehlin

Vi som jobbar i Charlottenborgskyrkan och Vinnerstad kyrka

Charlottenborgskyrkan

Kyrkan invigdes den 30 januari 1988 av biskop Martin Lönnebo och helgades åt Jungfru Maria.