Foto: Malin Strehlin

Ungdomsverksamhet i Lillkyrkan