Illustratör: Susanne Engman (behöver ej anges vid användning).
Foto: Illustratör Susanne Engman

Ungdomskör- PAUSAD p.g.a Covid -19

Du som är ungdom kan välja på flera körer i Motala församling.