Foto: Kristin Lidell /Ikon

Tisdagsträffen

För alla daglediga

tisdagsträffen

För alla daglediga, kvinnor och män.Träffas tisdagar, ojämna veckor.

Vi sjunger alllsång, pratar och fikar tillsammans. 
Ofta är det någon gäst. Program finns i Lillkyrkan

Tisdagar, ojämn vecka  kl 14-16

Välkommen, ingen anmälan.
För mer information hör av dig till:

Jenny Lindhe Johannesson