En grupp människor sitter vid olika bord och pratar. På ett bord ligger boken Tala svenska direkt.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Språkcafé i Charlottenborgs centrum

I Charlottenborgs centrum

Välkommen till språkcafé och läxläsning, där vi pratar svenska. Varje måndagkväll.

Start: 21 augusti 2023