En lila blomma och ett ljus ligger på en broschyr med texten Ord till avsked.
Foto: Kristin Lidell

Sorgebearbetning vuxen

Samtal

Samtal i grupp för personer som förlorat en nära anhörig.

Motala församling inbjuder kontinuerligt till samtal som stöd till den som förlorat make/maka/sambo. Vi träffas fem gånger och tar då upp frågor och samtalar om det som är angeläget för dem som sörjer. Kontakta Linda Morina eller Marie-Louise Levin, pastorsexpeditionen.