Kvinnor träffas varannan fredag i Huddinge för att sticka, sy, virka och knyppla.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Sjömanskretsen

Att göra något för andra har varit och är fortfarande syföreningarnas uppgift och mål. Att man dessutom träffas och har trevligt en stund gör det ännu mera betydelsefullt. Du som vill komma med i en enkel gemenskap, med eller utan handarbetskunskap är välkommen till oss. Vi träffas i Församlingshemmet tisdagar 14.00-ca.15.30 läser, delar en enkel andakt och en kaffestund. Sjömanskretsen udda veckor.

Lena Jansson

Lena Jansson

Motala församling

Diakon

Mer om Lena Jansson

Sjukhusdiakon, Motala kyrka