En flaggstång med finska flaggan mot en blå och molnig himmel.
Foto: Stefan Leonardsson /Ikon

Ruotsinsuomalainen toiminta Motalan seurakunnassa

Taustaa

Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö on Ruotsin kirkon toimintaa, jota toteutetaan pääasiassa suomeksi. Motalan seurakunnassa on jo yli 30 vuoden ajan käytetty suomea toiminassa ja viestinnässä. Joskus toiminta tapahtuu sekä suomeksi että ruotsiksi, esimerkiksi kirkollisten toimitusten (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen) yhteydessä.


Motalan seurakunnan alueella asui 2020-12-31 väestötilaston mukaan 2413 suomalaistaustaista henkilöä.
Sanalla ruotsinsuomalainen tarkoitetaan pääasiassa työvoimasiirtolaisina sotien jälkeen Ruotsiin muuttaneita henkilöitä. Noin 10 % ruotsinsuomalaisista kuuluu niin sanottuihin suomenruotsalaisiin, joiden äidinkieli on ruotsi. Suomenruotsalaisilla on oma erityislaatuinen kulttuuritausta ja omat yhdistykset Ruotsissa.


Suomenkieliset ruotsinsuomalaiset muodostavat vuodesta 2000 alkaen kielellisen vähemmistön Ruotsissa. Silloin hyväksyttiin kielivähemmistöjä koskeva lainsäädäntö ja ratifioitiin Euroopan neuvoston kansallisia ja kielellisiä vähemmistöjä koskevat sopimukset. Motalan kunta kuuluu 1. helmikuuta 2013 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen. Tästä johtuen suomenkielellä on vahvistettu suoja. Se tarkoittaa sitä, että yksilöillä on oikeus käyttää suomea asioidessaan kunnan kanssa kirjallisesti tai suullisesti. Kunta on silloin velvoitettu vastaamaan suomeksi, ja jos yksilöllä ei ole oikeusavustajaa, kunnan on käännettävä asiaa koskevat päätökset ja päätösten perustelut suomeksi. Kunnan tavoitteena tulee olla kyky pystyä vastaamaan suomeksi neuvonnassa ja tiedotuksessa silloinkin, kun kyse ei ole yksityisestä asiasta. 

Yksilöillä on myös oikeus kokonaan tai keskeisiltä osiltaan suomenkieliseen vanhustenhoitoon ja esikouluun. 

Motalan seurakunta toimii yhteistyössä Motalan kunnan ja alueen suomenkieltä käyttävien yhdistysten ja kirkkojen kanssa. Ainoa tapa säilyttää ja kehittää kielitaitoa, on käyttää sitä.

 Muodot


Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö tapahtuu ensisijaisesti Charlottenborgin kirkossa, mutta muitakin seurakunnan kirkkoja ja tiloja käytetään tarpeen vaatiessa.
Toimintamuodot:
Jumalanpalvelukset
Kirkolliset toimitukset (kaste, vihkiminen, hautaan siunaaminen)
Musiikki (kuorot, konsertit, yhteislaulutilaisuudet)
Diakonia (sielunhoito, kotikäynnit, sairaskäynnit, kotiehtoollinen)
Opinto- ja keskusteluryhmät

Ruotsinsuomalaisilla on oma lippu, joka on tämän näköinen.

Kuukausittain lähetetty yhteydenpitokirje
Yhteistyössä hiippakunnan ja valtakunnan tason kanssa järjestettävät koulutus- ym. tilaisuudet

Palveleva puhelin 020-26 25 00 joka ilta 21-23. Voit soittaa nimettömänä.  Chatti: to ja su 18-20. Nettikirje saa vastauksen 24h kuluessa: www.svenskakyrkan.se /palvelevapuhelin.   

                 

Kun soitat, yhteydenotto on sinulle turvallinen, sillä

puhelua ei kuule kukaan muu kuin sinä ja päivystäjä,
puhelua ei nauhoiteta,
puhelu on sinulle maksuton,
puhelinnumerosi ei näy päivystäjälle.
Kun käyt chattikeskustelua Palvelevan puhelimen chatissa sinun ei tarvitse sanoa nimeäsi. Päivystäjä ei voi  ottaa selvää henkilöllisyydestäsi. Viestit häviävät sen jälkeen, kun chattikeskustelu on päättynyt.

Kun kirjoitat nettikirjeen sinun ei tarvitse kertoa kuka olet. Palvelu ei pysty jäljittämään nettikirjeen lähettäjää.  Saat vastauksen kirjeeseesi 24 tunnin kuluessa siitä, kun lähetit kirjeen. Sinulla on mahdollisuus lukea kirjeesi ja siihen tullut vastaus kahden viikon ajan. Sen jälkeen ne häviävät palvelusta. Myös viestissäsi olevat mahdolliset henkilötiedot ja IP-osoite hävitetään, mitään ei tallenneta.

 

 

Suomenkielinen pappi

Motalan seurakunnalla, Linköpingin tuomiokirkkoseurakunnalla ja Finspångin seurakunnalla on yhteinen kappalaisen virka ruotsinsuomalaista seurakuntatyötä varten.


Yhteystiedot

Otan mieleläni vastaan kysymyksiä, mielipiteitä ja toivomuksia. Tavoitat minut puhelimella numerosta 0141-20 29 32 (SMS 072-71 89 002) tai sähköpostilla: pekka.pykalainen@svenskakyrkan.se. Työhuoneeni on Motalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Sjögatan 9. Toiminnasta ilmoitetaan sanomalehtien "Predikoturer"-sivuilla ja seurakuntien kotisivulla.