Råssnäskören

Torsdagar. 
19.15-20.45. 
Körledare Thomas Lundmark

Musiken är en gudomlig gåva till oss människor. Genom att sjunga i kyrkokör får vi musikaliska upplevelser och vänner för livet. Vi får sprida glädje, kraft och hopp genom körsången i våra gudstjänster, där den har sin viktiga plats. Att sjunga får dig att må bättre. 

För mer information kontakta kyrkomusiker Thomas Lundmark.