Foto: Alex Giacomini /Ikon

Öppna förskolan - Eköns kyrksal

LEKALLÉN

Välkomna till kyrkans öppna förskola i centrum LEKALLÉN
Du som är förälder, mor-/farförälder, dagbarnvårdare eller på annat sätt har hand om barn i åldern 0-6 år har här ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter, leka, sjunga, måla, pyssla mm.

Jennie Hovlund

Jennie Hovlund

Motala församling

Barn & Familj

Mer om Jennie Hovlund

Öppna förskolan Lekallén -Motala Kyrka

Ann-Sofie Haglund

Ann-Sofie Haglund

Motala församling

Barn & Familj

Mer om Ann-Sofie Haglund

Öppna förskolan Lekallén -Motala Kyrka