En grupp kvinnor sitter i en ring och lyfter tillsammans ett färgglatt tak. Inne i ringen, under taket, leker små bebisar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Öppna förskolan

Välkommen till kyrkans öppna förskolor. För barn 0-6 år i vuxet sällskap. Här leker vi, pysslar, sjunger, fikar och knyter nya kontakter. Ingen anmälan. Drop in – kom när du vill och kan Fika till självkostnadspris