Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Öppna förskolan

Du som är förälder, mor/farförälder, dagbarnvårdare eller på annat sätt tar hand om barn i åldern 0-6 år är välkommen till den öppna förskolan. OBS-Stängt hela vårterminen 2021 p.g.a. Covid -19.