Motala kyrka

Församlingens huvudkyrka med ursprung från 1200-talet.

Motala kyrka

Motala kyrka är församlingens huvudkyrka, vilket får betydelse för gudstjänstens utformning. Varje helgdag kl 11.00 firas som regel högmässa. Mässan inleds vanligen med procession med kors och evangelieljus. Evangeliet läses i församlingens mitt. Oftast medverkar kör, sångare eller instrumentalister.
Då Motala kyrka har två förnämliga orglar och flera körer, finns möjligheter till ett rikt musikliv. Vi inbjuder ibland också sångare och musiker från andra orter att medverka. Sången och musiken integreras i gudstjänsterna.
Musiken förmedlar
Genom den höga nivån på musiklivet har vi nått alltfler människor, som annars inte skulle ha besökt kyrkan. Musiken blir alltmer omvittnad som en förmedlare av Mysteriet.
Familjemässa firas en dag i månaden, varvid barnkören medverkar.

Motala kyrka är öppen för enskild andakt måndag-onsdag kl. 09.00-16.00, torsdag 10.00-16.00, fredag, 09.00-16.00 och lördagar kl. 10.00-13.00. Alltfler människor söker sig till kyrkan för privat bön och meditation.

Motala kyrka i historien

Innan den nuvarande kyrkan byggdes, fanns på denna plats en mindre kyrka, vars murar delvis ingår i den nuvarande. Av murverket att döma kan den gamla kyrkan dateras till 1200-talets förra hälft. På 1670-talet började en del förändringar. Redan 1674 invigdes ett nytt kor, kallat ”chorkyrkan”. På en teckning från 1600-talet får vi en intressant situationsbild av korbygget. Man har fått korkvadraten färdig och är sysselsatt med murningen av den tresidiga avslutningen, som utgör det Kugelhielmska gravkoret.

Ombyggnad


På 1700-talet ansågs kyrkan vara för liten. År 1774 var den nya kyrkan i stort sett färdig, som altartavla tjänstgjorde den gamla altaruppsatsen från 1724 ända till 1856, då man fick en oljemålning av J.Z. Blackstadius (1816-1898), som föreställer Jesu uppståndelse ur graven.
Vid restaureringen som leddes av arkitekt Kurt von Schmalensee fick kyrkan en ny sakristia. Det ursprungliga taket med sin vackra blåa färg och ljusa taklist återställdes. Koret fick en stramare och mera liturgisk präglad utformning genom uppförandet av en murbåge, som fyller samma funktion som en triumfbåge.
Blackstadius altartavla ersattes av de målade blåa draperier på fondväggen som togs fram under flera övermålningar. Slutligen fick tornets 1800-talsspira vika för ett elegantare torn, som är 17 m högre än det gamla. Både exteriör och interiör fick på detta sätt en stramare hållning i anslutning till 1700-talskyrkans utseende.

Inventarier

Av ljuskronor är den vackra 6-armade (på 2 kransar) från 1600-talet, medan de andra är daterade 1753, 1774 och 1776. Ett par silverljusstakar av Sigurd Persson tillkom 1967. Glaskonstnären Berit Johansson har gjort processionskorset.

Motala kyrka har en märklig samling moderna textilier av en kvalitet, som saknar motstycke i landet. De kyrkliga textiliernas store mästare Sten Kauppi har utfört åtta mässhakar i olika liturgiska färger, en korkåpa i rött och guld samt två altarbrun.
Kauppis textilier är färgstarka och konstnärligt genomförda i kyrkoårets olika stämningar. De utgör en modern textilskatt av högsta konstnärliga och liturgiska kvalitet. Därutöver har kyrkan en mässhake utförd av den store franske modernistiska konstnären Alfred Manessier, som bland annat utfört glasmålningar i franska och tyska katedraler. Den är en färgstark och gyllene mässhake att användas vid glädjefyllda förrättningar.
Bland övriga textilier finns några äldre mässhakar samt en kormatta utförd av Östergötlands läns hemslöjd med Maja Lundbäck som formgivare.
År 1985 invigdes den nya kororgeln, byggd av Åkerman & Lund, intonerad av Knut Kaliff och med 12 stämmor. 1999 fick Motala kyrka en ny läktarorgel byggd av Kaliff & Löthman Instrumentbyggare, och har 45 stämmor med 2546 orgelpipor.

Gudstjänster i Motala kyrka


Motala kyrka är öppen för enskild andakt måndag-fredag kl. 09.00-16.00 och lördagar kl. 10.00-13.00.
Varje onsdag är det morgonmässa kl. 08.30
Torsdagar är det lunchmusik kl. 12.00
Lördagar är det musikandakt kl. 10.30
Söndagar är det högmässa eller familjemässa kl 11.00
Till kalendern >>
Familjegudstjänst firas regelbundet, varvid flick- och barnkören samt barnen på förskolan Krubban medverkar.
Alltfler människor söker sig till kyrkan för privat bön och meditation. Under sommarmånaderna anordnas friluftsgudstjänster några vardagskväller vid utomhusaltaret i kyrkparken utanför Motala kyrka. Dessa gudstjänster utformas som musikgudstjänster.

På adventssöndagskvällarna firas musikgudstjänster med medverkan av olika körer. Någon söndag under jultiden får församlingen sjunga julsånger tillsammans med Motettkören och någon sångsolist.
Inbjudan till Gudstjänst
Visningsgudstjänster ordnas för olika föreningar och grupper, bland annat på grund av Motala kyrkas unika samling av kyrkliga textilier. Skolor och skolklasser inbjuds till särskilda skolgudstjänster. Anhöriga till de under gångna året avlidna inbjuds till minnesgudstjänst i kyrkan och kyrkkaffe i Församlingshemmet söndagen efter Alla Helgons Dag.
Minnesgudstjänster firas också på Allhelgonadagen i Heliga korsets kapell. Personliga inbjudningar till gudstjänster och församlingshögtider skickas under året till olika åldersgrupper och kategorier.