Blomsterkrasse i olika färger.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Lediga tjänster

Nedan finner du lediga tjänster i Motala församling

Motala församling är en av Linköpings stifts största församlingar med ca 19 000 medlemmar. Församlingen omfattar större delen av Motala kommun, d v s det som en gång var Motala Stad och Motala landskommun samt Vinnerstads socken.
Motala kommun omfattar dessutom Borensberg, Tjällmo, Godegård, Nykyrka, Österstad och Fornåsa.
Totala innevånarantalet i kommunen är c:a 43 500, av dessa bor cirka 30 600 i Motala församling. Av befolkningen inom församlingens gränser är cirka 20 000 kyrkotillhöriga.