En kvinna spelar kyrkorgel. En man spelar saxofon i bakgrunden.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Kyrkomusiken

Musik är en del av livet. Kyrkomusiken är ett uttryck för en synlig tillvaro och på samma gång en föraning av den osynliga himmelska världen.


Kyrkomusiken bygger broar mellan Gud och människa

Musiken skapar relationer mellan människa och människa samt bygger upp det egna jaget – för att anknyta till de tre viktiga dimensionerna i den kristna etiken: att älska Gud över allt och sin nästa som sig själv.

Gud är skönhetens källa

Det är vår uppgift att göra gudstjänsten så skön som möjligt, så att den blir en återspegling av det gudomliga. Gudstjänsten är ett uttryck för gemensam tillbedjan och lovsång.
Det är vår uppgift, att stärka och levandegöra församlingssången och att skapa en miljö för sången, som bidrar till att gudstjänsten blommar. Det är viktigt, att låta instrumenten få samverka med våra röster.
Det är också viktigt att körverksamheten för alla åldrar får växa. Församlingssången, körsången och liturgens sång hör samman och vävs samman i gudstjänsten.