En öppen bok och ett slingrigt bokmärke.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Kyrkbacken

Här kan du läsa vårt församlingsblad digitalt.