Några personer i röda kåpor sitter bredvid varandra med varsin notpärm i knät.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

hARMONI

Torsdagar
18.30-20.30

Körledare Gunnel Langemyr