Många brinnande ljus. Någon tänder ett ljus med hjälp av ett annat.
Foto: Sondem /Shutterstock

Gudstjänster

Gudstjänsten är Motala Församlings centrum, där vi möter Gud i Ordet och sakramenten

 

Firandet av nattvarden, tacksägelsens gudstjänst med sin höjdpunkt i måltiden med välsignat bröd och vin, är sedan fornkyrkan de kristnas kännetecken. Därför firas i Motala Församling varje söndag nattvard. Gudstjänstens betydelse skall komma till uttryck både i vardagsarbetets mångfald och helgens högmässa.

Våra gudstjänster skall präglas av puls och liv och på bästa sätt spegla söndagens karaktär samt erbjuda vila och rekreation, högtidlighet och stillhet samt häpnad inför mysteriet: Gud bor mitt ibland oss.

Gudstjänsten skall vara öppen och inbjudande för var och en som söker. I arbetet med gudstjänstens utveckling och fördjupning vill vi möta människor i livets olika skeden och faser. Vi behöver gudstjänster för olika behov, åldrar och andlig utveckling.