Några äldre damer gör mackor vid ett bord med olika pålägg.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Frivilliggrupp

Frivilliggrupp

För dig som vill ge av din tid till frivilligt arbete i olika former. Vi träffas en gång i månaden för genomgång och samtal om våra uppgifter.  Exempel på det kan vara gudstjänstvärd och besök på serviceboende, kaffekokning och servering i samband med Vätternrundan, Nyårsvandring.