En vattendroppe.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Förskolan Pärlan-Kontakt

förskolan pärlan

Postadress: 
Motala Församling 
Box 138 
591 22 Motala 
Besöksadress: 
Råssnäskyrkan, Råssnästorget 
Tel: 0141-58283
Mobil: 070-55 77 238
E-post: 
parlan@motalaforsamling.se