Klotsar i olika former.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Förskolan Krubban-Kontakt

Förskolan Krubban

Besöksadress: Sjögatan 9 
Tel: 0141- 21 78 80
Mobil: 072-4507751
Postadress: Motala Församling, Förskolan Krubban
Box 138, 591 22 Motala
E-post: motala.krubban@svenskakyrkan.se