En liten pojke håller handen på en regnbåge målad på ett fönster.
Foto: Shutterstock

Förskolan Krubban i Motala församlingshem

Förskolan Krubban som har plats för 20 barn, 1 – 5 år, ligger i Motala församlingshem. Den är centralt belägen, med utsikt mot Vättern, nära Motala Kyrka och stadsparken.

Förskolorna i Motala församling har en unik möjlighet att erbjuda en kristen grund, där empati, vänskap, omsorg och trygghet är ledord. Krubbans mål är att erbjuda en varierad, trygg, rolig och lärorik verksamhet som utgår från läroplanen, FN:s barnkonvention och barnens intressen. Vi delar upp barnen i mindre grupper där vi kan se varje individ och vi arbetar för att öka barnens självkänsla och självständighet, samt tränar på att bli goda medmänniskor. Vi är utomhus mycket och går på promenader till någon av de närliggande lekparkerna/områdena (stadsparken, hamnpiren, Dufbergska gårdens lekpark) eller använder oss av våra två elcyklar. Med hjälp av elcyklarna kommer vi iväg på längre utflykter, där vi kan utforska andra miljöer och områden, som till exempel Bondebacka där vi lär oss att värna om naturen och varandra.

Ett barn håller en bukett vitsippor.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

 

 

Mötesplatser för barn och deras familjer

Vi vill skapa mötesplatser för barn och deras familjer, en trygg plats att återvända till, där det erbjuds babysång, musiklekis och olika körer, samt konfirmandgrupper i Motala församling. Alla barn har rätt till en andlig utveckling och vi vill skapa möten att växa i tro och trygghet.

Förskolan Krubban som startade i september 1991 har Motala församling som huvudman.

Vi följer läroplan för förskolan (Lpfö 98), Bildningsnämndens ”inriktnings- och resultatmål" för Motala kommun samt Motala församlings ”Pedagogiskt program för förskolan”.


Hör gärna av er till oss om ni har några frågor eller undrar över något.

Om ni är intresserade av krubban sker all placering via Motala kommun.

 

Planer