Förskolan Ängeln-Kontakt

Förskolan ängeln

Postadress: 
Motala Församling 
Box 138 
591 22 Motala 

Besöksadress: 
Charlottenborgskyrkan 
Strandvägen 80 
Tel: 0141 – 21 91 49
Mobil: 072-4507859
E-post: motala.angeln@svenskakyrkan.se