Sex barn sitter runt ett bord och ritar.
Foto: Anette Keino

Förskola

"Låt barnen komma" kyrkans förskola är öppet för ditt barn!

Församlingen har 3 st förskolor:
Förskolan Krubban med plats för 20 barn, 1 – 5 år
Förskolan Ängeln med plats för 25 barn, 1 – 5 år
Förskolan Pärlan med plats för 25 barn, 1 – 5 år

En rad med brevlådor vid en häck. En villa i bakgrunden.

Klagomål och synpunkter

Motala församlings förskolor