Illustratör: Susanne Engman (behöver ej anges vid användning).
Foto: Illustratör Susanne Engman

Församlingsträff-Församlingshemmet i centrum

Onsdag 13 oktober 14:00 i Motala församlingshem, Stora salen.

"klingande klenoder"


Gudrun Rönsen och Stefan Holmberg
har valt ur sina notskåp
Husbandet Nils Peter Vaggelyr,
Lars Lundqvist och Johan Lundgren, ackompanjerar
Kaffeservering
Anmälan 0141-210586, 210810