En finsk bordsflagga står i ett fönster.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Finskt självständighetsfirande

Charlottenborgskyrkan Tisdag 6 december 18.00