En flickkör övar.
Foto: Johannes Frandsen

Diskantkören

(åk 3-6)

Onsdagar 17.15-18.00

Vi övar på sånger som vi sjunger vid bl.a Familjemässor. Vi tränar vår sångröst och musikalitet. Sång ger glädje och inspiration.

Ledare: Malin Hellqvist

Anmälan till Linda Morina eller Marie-Louise Levin på pastorsexpeditionen.