Foto: Malin Strehlin

Charlottenborgskyrkan

Kyrkan invigdes den 30 januari 1988 av biskop Martin Lönnebo och helgades åt Jungfru Maria.

Om Charlottenborgskyrkan

Kyrkan invigdes den 30 januari 1988 av biskop Martin Lönnebo och helgades åt Jungfru Maria.

Skulpturen "Den uppståndne Kristus" är formgiven av Liss Eriksson, Stockholm, och gjuten i brons i Paris. Dess storlek är 2 x 2 meter. Liss Eriksson sägs har inspirerats av Kristustolkningen i Pasolinis film Matteusevangeliet i sin formgivning.

De liturgiska textilerna är utförda av Sten Kauppi. Mest känt är altarbrunet med stark symbolik. I Brunet framträder en fisk som var ett hemligt kristet tecken i fornkyrkan. Det röda bandet över altarbrunet vill säga: Jesu blod renar oss från all synd. De lodräta ränderna i lysande färger: förlåtelse och glädje strömmar ner till oss från Gud. 

Kajsa Mattas, Stockholm, har skapat de båda Mariaskulpturerna: Maria med skyddsmanteln och en pietá, Maria med Jesus i sina armar.

Kyrkklockan är tillverkad av Olssons klockgjuteri, Ystad. Bo Setterlind har diktat klockornas inskription: "Mitt namn är jungfru Maria. Jag tillhör Gud. Sätt mej i rörelse att klangen må vittna om Herrens barmhärtighet". En miniatyr av kyrkklockan hänger till höger i koret.

Altartavlan i sakristian har målats av Erik Olsson, Halmstadsgruppen. Tavlan rymmer flera viktiga berättelser; Kristus på korset, Kornbröden och fiskarna, Veronica och svettduken, Pingstens under och lågor, Lagen och Davidsstjärnan och Gudsnamnet Jahve. Utöver tavlan i sakristian finns flera tavlor av Erik Olsson representerad i vapenhus och församlingssalen. 

Nattvardssilvret och silverljusstakarna har förfärdigats av Lars Håkansson, Malmö.

Orgeln har 14 stämmor (908 pipor) och är byggd av Marcussen & Sons Orgelbyggeri, Åbenrå, Danmark. Orgelinvigning den 23 september 1990.

Kyrkorummet rymmer 180 personer och har en höjd av 13 meter. Genom att öppna portarna till vapenhuset kan ytterligare 75 personer beredas plats. Väggarna har en lutning så att efterklangen är 3,5 sekunder, vilket är idealiskt för körsång.

Golvet är av hyvlad Ölandskalksten. Dopfunten är av röd Jämtlandskalksten och formgiven av kyrkans arkitekter.

Gösta Eriksson och Bengt Linder ritade kyrkan efter följande kriterier:

Kyrkan skall vara en plats för gemenskap
Kyrkan skall vara en "ljusets boning"
Kyrkan skall ha en djup förankring i traditioner