Några personer sitter och samtalar inomhus.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänstgrupp

Församlingshemmet i Motala

Tisdagar 16.30.-17.30

Uppehåll under sommaren. Startar i september igen.