Några personer sitter och samtalar inomhus.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Gudstjänstgrupp

Tisdagar 18.00.19.00