Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkören

(åk F-2)

Onsdagar 16.30 -17.15

Vi övar på sånger som vi sjunger vid bl.a Familjemässor. Vi tränar vår sångröst och musikalitet. Sång ger glädje och inspiration.

Ledare: Malin Hellqvist

Anmälan till Linda Morina eller Marie-Louise Levin på Pastorsexpeditionen.