Illustratör: Susanne Engman (behöver ej anges vid användning).
Avsedd att användas inom hållbarhetsrelaterad kommunikation. Social hållbarhet.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Barnkör - PAUSAD p.g.a Covid -19

Vi erbjuder flera barnkörer i våra olika kyrkor