Angående coronaviruset

Nyhet Publicerad Ändrad

Förändringar i vår verksamhet från 24 november med reservation om förändring/förlängning

Nya riktlinjer under pandemin fr.o.m. 24 november

Regeringen har tagit beslut om ett förbud mot att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare från och med 24 november. 
Beslutet innebär förändringar i verksamheten för Mörrum-Elleholms församling.
All verksamhet som vi pausade vid tidigare beslut ställs in.

- Vi kommer att fira gudstjänst varje söndag i Mörrums kyrka kl.10.00.
Den gudstjänsten innehåller förbön för församlingen, kommun och det allvarliga läge vi befinner oss i. Enbart personal och kyrkvärdar finns med eftersom vi inte kan få det att fungera på ett enkelt och praktiskt sätt för församlingsbor. Vi gör det för att du ska veta att vi fortfarande ber för situationen och vår omvärld. Därför tänker vi också in de tacksägelser som kommer att finnas under tiden framåt.

- Tacksägelser för våra avlidna kommer att finnas med i dessa gudstjänster, tyvärr utan möjlighet för anhöriga att delta. Vid dessa tacksägelser tänder vi ljus för varje avliden som vi brukar göra. Du kan alltså veta att vi vid den tiden gudstjänsten är finns det möjlighet att själv tända ett ljus hemma när vi gör det i kyrkan.

Nu är det viktigt att vi bidrar med försiktighet.
Beslutet gäller först och främst i 4 veckor, till den 22 december med reservation om förlängning/förändring. 

I denna upp och ner vända värld vet vi inte riktigt vad som gäller från den ena dagen till den andra men vi gör vad vi kan för att finnas för dig. Vi kommer att få anpassa oss under resans gång och så fort vi gör förändringar så uppdaterar vi vår hemsida med dess kalender. På Facebook finns digitala evenemang  och det vi sänder live. www.svenskakyrkan.se/morrum-elleholm samt Facebook/Mörrum-Elleholms församling Facebook Mörrum-Elleholms församling

Begravning
Vid begravningar har regeringen beslutat om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. 

Gudstjänster på SVT play och i Sveriges radio
Varje söndag under året sänder SVT en gudstjänst från någon av landets alla kyrkor.
Du kan se gudstjänsterna på SVT play.

På sr.se finns programmet Gudstjänsten. De sänder varje söndag från en kyrka i Sverige. De sänder också gudstjänster som innehåller
Lyssna på gudstjänster i Sveriges radio.

Oavsett vad pandemin ställer till är Mörrums kyrka öppen under dagtid på vardagar. Du kan också nå våra präster, diakon och kurator för samtal enligt följande:

Fredrik Sigurdsson, kyrkoherde, tel 0454-594 01
Emelie Melin, präst, tel 0454-594 02
Jenny Lindholm, diakon, tel 0454-594 08

Kämpa på alla, det är tufft och var rädda om er och varandra.

Livesändningar

Här hittar du våra livesändningar.

Vi kan alla hjälpas åt

Tillsammans kan vi hjälpas åt med att hindra spridningen av Coronaviruset:

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvik nära kontakt med sjuka människor.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Håll dig uppdaterad via Folkhälsomyndighetens och UD:s webbsidor och appar.   (Källa Folkhälsomyndigheten)