Ett tänt stearinljus i en kyrka.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Kyndelsmässodagen

Kyndelsmässodagen, som också kallas Jungfru Marie kyrkogångsdag, handlar om vad som hände när Jesus bars fram i templet av Josef och Maria på hans fyrtionde levnadsdag.

I templet finns Symeon och Hanna som är gamla och har väntat på, och trott på, Gud under hela sina liv. Den heliga Anden har sagt till Symeon att han inte ska dö förrän han har sett Messias, den som Gud har utvalt att rädda världen. 

När Symeon möter Josef och Maria tar han Jesus i famnen och prisar Gud, Han säger att nu när han har sett ljuset kan han dö i frid.

Ordet kyndel, som betyder ljus, hör ihop med en gammal tradition att fira ljusfest den här dagen.  

I kyrkan firar vi ofta gudstjänster med ljustema på Kyndelsmässodagen. Ibland välsignar vi de ljus som skall användas i kyrkan under året. 

Det är den andra februari som har namnet Kyndelsmässodagen i den svenska almanackan. Det är fyrtio dagar efter att vi firat Jesus födelsedag på juldagen 25 december. 

Vi firar Kyndelsmässodagen på den söndag som infaller mellan den 2 och den 8 februari. Om istället fastlagssöndagen skulle infalla då så firar vi Kyndelsmässodagen söndagen före fastlagssöndagen.