Konfirmation

Stora frågor kräver stora svar. Vilka är dina? Finns det någon som alltid har rätt? Vilken är världens bästa dag? Varför ska du konfirmera dig? Finns gud? Har alla samma chans? Är det du som bestämmer hur du ska leva ditt liv? Får man tycka vad man vill ? Här hittar du info om konfirmandgrupper i Mora församling - kom och fråga oss.....