Gudstjänst & Mässa

logo röd botten som en färgklick på den i vit text Messy , gul text church

Messy Church - en lite rörigare kyrka mitt i vardagen

Ungefär en gång i månaden möts barn och vuxna till Messy Church. En lite ”Rörigare Kyrka” mitt i vardagen. Vi utforskar liv och tro genom att skapa tillsammans!

Någon tar oblat ur en skål som en präst håller fram.

Veckomässa med samtalskväll på Sollerön

Ungefär en gång i månaden hålls en enkel kvällsgudstjänst med nattvard i Prästgården på Sollerön. Vi samtalar och fika efter mässan.

Mera om gudstjänst och mässa - läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En kyrka full av besökare.

Olika former av gudstjänster

En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Ofta så används orden gudstjänst och mässa, det som skiljer dessa två är att på en mässa firas det alltid nattvard. 

Rader med psalmböcker staplade på varandra i en hylla.

Vad är vad i gudstjänsten

I gudstjänsten förekommer flera ord och moment som kan vara svåra att förstå. Nedan finns en lista som förklarar begreppen.

En skål med oblat. På kanten av skålen balanserar en bruten oblat.

Fira nattvard

Det var påsk och Jesus visste att han skulle dödas. På kvällen samlade han sina lärjungar till en sista måltid. I nattvarden minns vi Jesus död och uppståndelse.

En kvinna läser hemma i soffan. På soffbordet framför henne står tända ljus och ett kors.

Tid med Gud hemma

Vill du stilla dig en stund inför Gud? Du kan be och hålla din egen andakt eller meditation där du är. Eller fira en enkel gudstjänst hemma hos dig. Via nätet kan du också ta del av gudstjänster och andakter.