Begravning

Vi måste gravsätta* - men vi måste inte ha begravningsceremoni.

Begravningslagen reglerar gravsättning och kremering. Den säger däremot ingenting om begravningen i övrigt. Hur vi väljer att ta avsked av den döde/döda är en helt privat angelägenhet.
Vi har stor frihet att göra avskedet så personligt som vi själva önskar. Avskedet kan också helt utlämnas.
* Med gravsättning avses: placering av stoft eller aska inom en bestämd gravplats och placering eller utströende av aska i minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats.
1 kap. 1 § begravningslagen

Vilka tjänster som igår i en begravningsceremoni och som är kostnadsfria.

 Officiant
 Kyrkomusiker
 Upplåtelse av kapell / kyrka
 Bisättning
 Kremation
 Gravöppning
 Gravsättning av aska i minneslund
 Lån av bårtäcke
För de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan ingår inte officiant, kyrkomusiker och upplåtelse av kyrka.

Förutom begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning går det att välja Borgerlig begravning.

Förvaltningens personal hjälper alltid till med rådgivning i frågor som gäller:
 Begravnings- och gravrättsfrågor
 Gravanordning
 Skötsel av gravplats
 Söka efter gravsatta anhöriga
 och mycket annat

Detta kan du göra själv:

• Ordna med svepning/svepdräkt
• Använda eget bårtäcke
• Bära och transportera kistan
• Hjälpa till i kyrka, kapell eller ceremonilokal
• Ta med ”egen jord” till mullpåläggning vid begravningsgudstjänst
• Ordna med begravning i ceremonilokal enligt egen trosuppfattning
• Ordna med minnesstund/samkväm
• Formulera dödannons

Detta får du också göra själv – men tala först med församlingen eller kyrkogårdsförvaltningen:

• Tillverka och välja kista och urna
• Lägga saker i kistan eller urnan
• Välja musik och sång, musiker och sångare
• Spela i kyrka, kapell eller ceremonilokal
• Gravsätta, själv strö askan i hav eller i natur (Länsstyrelsebeslut)
• Gravsätta, själv sänka kistan eller urnan
• Tillverka och välja gravsten, gravanordning

Detta får du inte göra själv:

• Öppna grav på allmän begravningsplats
• Gravsätta i familjegrav utan tillstånd från gravrättsinnehavaren
• Själv gräva ner eller strö askan i minneslunden
• Flytta gravsatt kista eller urna mellan gravplatser
• Flytta urna från en grav till minneslund
• Kremera – men du får närvara vid kremeringen