arkgravplats, minneslund, urna
Foto: Ingegerd L Forsberg

Välja gravplats

Det finns flera alternativ att välja mellan när det gäller gravplats: Kist - och urngrav, askgravplats, minneslund och spridning av aska.

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravplatser i flera olika natur- och kulturmiljöer inom församlingen.

När du vill se ut en gravplats kontaktar du kyrkogårdsförvaltningen eller kyrkvaktmästaren på plats för att avtala en tid.

 Kistgrav 
• upplåts med plats för två kistor
• anhöriga kan medverka vid gravsättning av kistan, som vanligtvis sker direkt efter begravningsceremonin.
• innehavaren bestämmer hur gravplatsen ska utformas vad gäller gravvård och övrig utsmyckning, dock inom ramen för förvaltningens gravplatsbestämmelser.
• nya gravar finns på alla våra kyrkogårdar och begravningsplatser utom Gamla kyrkogården.

Urngrav
• upplåts vanligtvis för nio urnor.
• anhöriga utför oftast gravsättningen av urnan. Detta sker någon tid efter begravningen när stoftet kremerats eller direkt i anslutning till begravningen om akten skett med urna. 
 • innehavaren bestämmer hur gravplatsen ska utformas vad gäller gravvård och övrig utsmyckning, dock inom ramen för förvaltningens gravplatsbestämmelser.
• gravsättning av en urna ska ske inom ett år från det att kremationen ägde rum.

 Askgravplats
• upplåts för två eller tre urnor.
• anhöriga utför oftast gravsättningen av urnan. Detta sker någon tid efter begravningen när stoftet kremerats eller direkt i anslutning till begravningen om akten skett med urna.
 • gravsättning av en urna ska ske inom ett år från det att kremationen ägde rum.
• upplåts med begränsad gravrätt. Vilket innebär att kyrkogårdsförvaltningen bestämmer över platsens utformning och smyckning.
• vid upplåtande av gravrätt betalar dödsboet för skötseln av graven och del i den gemensamma planteringen samt för namnplatta eller stenhäll.
• finns på alla våra kyrkogårdar och begravningsplatser utom Ulvsjö.

Minneslund
• minneslunden är en gravplats av gemensam och anonym karaktär
• anhöriga närvarar inte när askan grävs ner.
• kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel av minneslunden.
• besökare får medverka till minneslundens utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisade platser.
• finns på alla våra kyrkogårdar och begravningsplatser utom Gamla kyrkogården

 Spridning av aska på annan plats än begravningsplats
Om du som anhörig vill sprida askan efter den avlidna i t.ex. naturen eller havet ansöker du om tillstånd för detta hos Länsstyrelsen.

 Mer information finns hos Länsstyrelsen  

Ring oss gärna för mer information 0250-55 29 50, kl 9:30-12:00.

Kyrkogårdsexpeditionen 0250-55 29 50

mora.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsexpeditionen på Älvgatan 2 är öppen
måndag-fredag 9:30-12:00 

Här får du svar på frågor om våra kyrkogårdar: gravar, blomplantering, bevattning, grönytor och liknande