Val av gravplats

En gravsättning är definitiv och bör därför vara väl genomtänkt. På alla begravningsplatser inom pastoratet kan vi erbjuda både kist- och urngravar. De flesta av våra kyrkogårdar har en minneslund. På flertalet av våra kyrkogårdar finns det också askgravplatser. Kist, urn- och askgravar upplåts med en gravrätt på 25 år till en gravrättsinnehavare.   

Gravrättsinnehavaren har stor frihet att utforma gravplatsen med gravvård och övrig utsmyckning (med undantag av askgravar), inom ramen för förvaltningens gravvårdsbestämmelser. De är nödvändiga för att bevara en god gravkultur. 

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven vårdas och har rätt att bestämma om ny gravsättning på gravplatsen. En gravrätt kan förlängas så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare. Gravrätten kan om så önskas återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen före upplåtelsetidens utgång.  

Kontakta oss för mer information om tänkbara alternativ och vilka regler som gäller för vald kyrkogård.  

Kyrkogårdsförvaltningen 0250-552950