Dop, vigsel och begravning

Dop, vigsel och begravning hos oss

Välkommen att boka tid för dop och vigsel. För begravning vänder du dig först till en begravningsbyrå som sedan kontaktar oss. Efter bokningen blir du kontaktad av ansvarig präst för ett samtal där ni bland annat talar om gudstjänstens utformning.

Kyrkor och samlingslokaler

I våra församlingar finns två kyrkor och två kapell som du kan välja mellan: Mönsterås kyrka, Fliseryds kyrka, Skogskapellet vid Skogskyrkogården och Gravkapellet på Mönsterås gamla kyrkogård. I anslutning till gudstjänsten kan ni boka Mönsterås eller Fliseryds församlingshem för dopkalas, bröllopsfest eller minnesstund kostnadsfritt.

Kostnad

Själva gudstjänsten med präst, kantor (musiker) och vaktmästare är gratis liksom lån av samlingslokal. Kostnad tillkommer om ni på egen hand väljer att till exempel anlita en solist.

Dop

Vi erbjuder i första hand dop på söndagar kl 12 men det finns även lördagstider kl 11, 13 och 15. Det går också bra att ha dopet under söndagens gudstjänst som är kl 10 i Mönsterås och kl 16 i Fliseryd. Vi bokar aldrig mer än en dopfamilj per tillfälle. Vid dopet tas man upp i kyrkans världsvida gemenskap och blir medlem i Svenska kyrkan. Alla oavsett ålder är välkomna att döpas.  Dopklänning är inget måste men vi har klänningar att låna ut för barn upp till ca ett års ålder. Äldre barn kan ha vanliga kläder. Man kan ha en eller flera faddrar till den som döps. Det innebär inget formellt åtagande men kan vara ett fint sätt att knyta några släktingar eller vänner närmare barnet.

Vigsel

Vi har lördagstider för vigsel kl 11, 13 och 15. Om ni önskar en enkel vigsel med kanske bara några vittnen närvarande kan ni även boka en vardag under dagtid. För att kunna vigas måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket, vilket vanligtvis tar ett par veckor. För kyrklig vigsel krävs också att minst en av er är medlem i Svenska kyrkan.

Begravning

Begravning kan bokas på torsdagar och fredagar, kl 10 eller kl 13. För kyrklig begravning krävs att den döde var medlem i Svenska kyrkan vid dödsfallet. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl, men då sker begravningsgudstjänsten på dödsboets bekostnad. 

Jordbegravning och urnnedsättning

Efter begravningsgudstjänsten kan kistan placeras i graven direkt, det kallas jordbegravning. Man tar då avsked ute vid graven. Om den avlidne ska kremeras sker avskedet i kyrkan/kapellet och askan efter den avlidne gravsätts vid ett senare  tillfälle. 

Om askan ska gravsättas i en minneslund sköts urnnedsättningen utan anhörigas närvaro eftersom den exakta platsen då ska vara okänd.

Om askan är placerad i en urna kallas gravsättningen för urnnedsättning. Kyrkvaktmästaren kan ta hand om urnnedsättningen eller så gör de anhöriga det själva. I det senare fallet bokas tid genom att kontakta pastorsexpeditionen. Om man vill kan  prästen som ansvarat för begravningsgudstjänsten vara med och ha en kort andakt.Som regel kan tid bokas tidigast tio dagar efter begravningsgudstjänsten. Tillgängliga tider är onsdagar kl 13 och kl 15 samt torsdagar och fredagar kl 15.  Ni hämtar urnan i kyrkan/kapellet på bokad tid och sänker ner den i graven som förberetts av vaktmästarna. Ett tag efter urnnedsättningen kommer de och fyller igen den.

Om askan ska gravsättas på en askgravplats läggs den i en speciell påse. Vanligtvis tar då kyrkvaktmästaren hand om gravsättningen men de anhöriga kan också göra det själva. Det fungerar då som vid urnnedsättning enligt ovan.

Mer information om gravar hittar du på sidan Kyrkogårdar och gravar.

Tacksägelse och själaringning

När någon avlidit som varit medlem i Svenska kyrkan och tillhört någon av våra församlingar hålls tacksägelse under en kommande söndagsgudstjänst. Datum bestäms vanligtvis i kontakt med begravningsbyrån. Om det inte görs då ringer vi upp den som begravningsbyrån antecknat som närmast anhörig och bestämmer tillsammans vilken söndag som är mest lämplig. Tacksägelsen innebär att den avlidne nämns vid namn, kyrkklockorna ringer, vi tackar för den avlidne och ber för de sörjande. 

Vi låter också kyrkklockorna ringa en gång varje vecka för de som avlidit i vår församling, det kallas själaringning. Det sker på onsdagar kl 10 i Mönsterås samt tisdagar och fredagar kl 10 i Fliseryd. Kontakta expeditionen om du vill veta när vi ringer för den som du sörjer.