Foto: Magnus Aronson/IKON

Vår tro

Här hittar du centrala texter och länkar till vad som är den kristna tron. Här finns också länkar till studiegrupper i kristen tro.

Kyrkoherde Carl Sjögren ber Fader vår och läser Välsignelsen. 

Vill du veta mer? Här finns olika studiegrupper.