Församlingsråd Stensjön

Församlingsrådet består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Mandatperioden är 1 januari 2022-31 december 2025.

Församlingsrådet valdes på kyrkofullmäktiges möte 2021 12 07 §§48-51

Ledamöter

 • Mats Ohlson, ordförande (epost till Mats Ohlson>>)
 • Stellan Hasselblad
 • Lars Ramboldt
 • Ingemar Malmberg
 • Magnus Widfeldt
 • Birgitta Evans

Ersättare

 • Lars Gahrn
 • Kristin Eliasson
 • Douglas Andersson
 • Lena Hasselblad
 • Margareta Fagman
 • Bodil Lindqvist

Ersättarna tjänstgör i den ordning man är uppförd i protokollet.

I församlingsrådet sitter också församlingsherde Anna Sophia Bonde.

Kyrkoval 2021

19 september 2021 ägde kyrkovalet rum. Då kunde medlemmar i Svenska kyrkan välja de representanter de ville ska ta ansvar i kyrkofullmäktige (lokala nivån), stiftsfullmäktige (stiftet) och kyrkomötet (nationell nivå). Här hittar du information om kyrkovalet i Svenska kyrkan Mölndal.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.

kollektlista: