Församlingsråd Kållered

Församlingsrådet består av sex ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Mandatperioden är 1 januari 2022-31 december 2025

Ledamöterna valdes vid kyrkofullmäktiges möte 2021 12 07 §§44-47

Ledamöter

Ersättare

  • Gun Paterson
  • Johan Andersberg
  • Manne Ekman
  • vakant

Ersättarna tjänstgör i den ordning man är uppförd i protokollet.

I församlingsrådet sitter också församlingsherde Håkan Berndtsson.

Kyrkoval 2021

19 september 2021 ägde kyrkovalet rum. Då kunde medlemmar i Svenska kyrkan välja de representanter de ville ska ta ansvar i kyrkofullmäktige (lokala nivån), stiftsfullmäktige (stiftet) och kyrkomötet (nationell nivå). Här hittar du information om kyrkovalet i Svenska kyrkan Mölndal.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.

Kollektlista: