Församlingsråd Fässberg

Församlingsrådet består av åtta ordinarie ledamöter och sex ersättare. Mandatperioden är 1 januari 2022-31 december 2025.

Ledamöterna valdes vid kyrkfullmäktiges möte 2021 12 07 §§40-43

Ledamöter

 • Mats Holstein, ordförande (epost till Mats Holstein>>)
 • Margareta Hedenrud
 • Eva Rangmar
 • Eva Anhammar Karlsson
 • Carl-Gustaf Råsmark
 • Jan-Erik Lindstöm
 • Marie Lindqvist
 • Rebecka Hillqvist

Ersättare

 • Linnea Lindstrand
 • Oscar Persson
 • Lola Johansson
 • Lars Karlsson
 • Aice Nordström
 • Solveig Hallin

Ersättarna tjänstgör i den ordning man är uppförd i protokollet.

I församlingsrådet sitter också församlingsherde Johannes Imberg.

Kyrkoval 2021

19 september 2021 ägde kyrkovalet rum. Då kunde medlemmar i Svenska kyrkan välja de representanter de ville ska ta ansvar i kyrkofullmäktige (lokala nivån), stiftsfullmäktige (stiftet) och kyrkomötet (nationell nivå). Här hittar du information om kyrkovalet i Svenska kyrkan Mölndal.

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.

kollektlista: