Foto: Karin Rosander

Fässbergskören, Vuxenkör

Fässbergs kyrka. Torsdagar 17:30-19:00

Fässbergskören övar i Fässbergs kyrka under hösten 2020. Kom bara om du är fullt frisk. Vi tar hänsyn till rekomendationer och riktlinjer.

Fässbergskören är vår stora, härliga kyrkokör! Den består av cirka 40 glada sångare. Ingen provsjungning behövs.

Som vanligt gäller att du är fullt frisk, och inte tillhör någon riskgrupp, när du kommer på övningarna. Det är ganska lätt att hålla avståndet eftersom vi har flyttat övningarna till Fässbergs kyrka.

Om du har funderingar kring övningarna eller bara vill fråga något, kontakta körledare Karin Rosander.

För aktuella datum se kalendern.

Karin Rosander

Karin Rosander

Svenska kyrkan Mölndal

Musiker - Fässberg

Mer om Karin Rosander

Organist