Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Personuppgiftshantering

Svenska kyrkan har stor respekt för din personliga integritet. Här finner du information om hur vi i våra olika verksamheter hanterar dina personuppgifter.

Vår ambition är att aldrig lagra mer personuppgifter än nödvändigt och att följa gällande lagstiftning enligt dataskyddsförordningen.

Här finner du vår samlade dokumentation för våra olika verksamheter.

Klicka här för att läsa mer om GDPR och Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.